Sekty i Nowe Ruchy Religijne


 1. Zagadnienia ogólne
  Podstawowe informacje o sektach i NRR (Nowych Ruchach Religijnych); dokumenty nt. sekt i NRR.
 2. Baza danych
  Spis sekt oraz NRR działających na terenie Polski wraz z ich historią, doktryną oraz szczegółową charakterystyką.
 3. Psychomanipulacja - podstawowa metoda werbunku
  Opis działania oraz skutki najbardziej destrukcyjnej broni sekt oraz NRR.
 4. Świadectwo
  Świadectwa życia byłych członków sekt oraz NRR; przykłady zachowań, działań oraz funkcjonowania osób dotkniętych zjawiskiem sekt oraz NRR.