Kim jesteśmy?

Effatha (Stowarzyszenie Ruch Effatha im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Andrzeja Boboli) - katolickie stowarzyszenie prowadzące działalność apologetyczno - ewangelizacyjną.

Celem działań Effathy jest:

  • umacnianie i obrona wiary rzymskokatolickiej przed niebezpieczeństwem wszelkiego rodzaju odchyleń doktrynalnych (sekty, nowe ruchy religijne, okultyzm, praktyki magiczne, astrologia, spirytyzm)
  • pozyskanie nowych członków religii rzymskokatolickiej (m.in głoszenie Ewangelii, organizowanie spotkań o tematyce religijnej, rekolekcje, prelekcje, tworzenie kręgów biblijnych o charakterze ewangelizacyjnym)
  • organizowanie kursów ewangelizacyjnych
  • podniesienie świadomości wyznających religię rzymskokatolicką o nauce Kościoła


Stowarzyszenie współpracuje z:

  • Dominikańskimi Ośrodkami Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach
  • Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana"
  • Stowarzyszeniem Ruch Obrony Rodziny i Jednostki z siedzibą w Wołominie
  • organizacjami katolickimi t.j: Legion Maryi, Rycerstwo Niepokalanej, Ruchem Odnowy w Duchu Świętym
  • antykultowe i prorodzinne organizacje na Zachodzie i w USA

W maju i w październiku organizowany jest ogólnopolski Zjazd Stowarzyszenia, gdzie spotykają się członkowie i sympatycy Effathy z całej Polski.


Organizacja powstała w roku 1989 na I Zjeździe Założycielskim w Elblągu z inicjatywy Tadeusza Kundy, Grzegorza Felsa, ks. prof. Bernarda Wodeckiego SVD, s. Zofii Klimowskiej AVD oraz kilkudziesięciu osób duchownych i świeckich. Pierwszy ośrodek Stowarzyszenia powstał 20 października 1990 w Toruniu (par. Najświętszej Maryi Panny). W tym czasie Effatha była prekursorem inicjowania powstawania ośrodków interwencyjno-konsultacyjnych ds. przeciwdziałania i informowania o szkodliwości działań sekt i nowych ruchów religijnych. Do roku 1995 przeciwdziałała rozprzestrzenianiu się Organizacji Świadków Jehowy. W 1997 z przyczyn finansowych zatrzymano ukazywanie się czasopisma "EFFATHA- Otwórz się!", co utrudniło popularyzowanie idei Stowarzyszenia oraz zmniejszyło liczbę jej członków i sympatyków. Dnia 09.11.1996 r. Stowarzyszenie EFFATHA zostało przyjęte w poczet Rady Ruchów Katolickich w Warszawie, a dnia 22.05.1998 roku nabyło osobowość prawną. W latach 1996-1998 zostało zatwierdzone w następujących diecezjach: rzeszowska, zielonogórsko-gorzowska, warszawsko-praska, gliwicka, a czynności legislacyjne trwają w kilku pozostałych. 1.05.2007 podjęto decyzję o przeniesieniu Centrali Stowarzyszenia EFFATHA z Marek-Strugi (koło Warszawy) do Gliwic. Od dnia 15.10.2001 redagowana jest strona internetowa stowarzyszenia. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia był Tadeusz Kunda, a od 1999 r. jest nim Andrzej Wronka.