Komunikat w sprawie Katolickiego Kościoła Narodowego i jego Zwierzchnika, ks. Adama Rośka


Warszawa, dn. 22 kwietnia 2017 r.

OŚWIADCZENIE

 1. Katolicki Kościół Narodowy nie jest sektą - został sklasyfikowany przez nasze Stowarzyszenie jako nowy ruch religijny ( NRR ). Definicję tą wobec tejże denominacji obraliśmy zgodnie z dyrektywami watykańskimi nt. sekt i nowych ruchów religijnych ( SA, Watykan - Sekty i Nowe Ruchy Religijne - wyzwanie duszpasterskie -  1986 r. ) jak również na podstawie oceny niezależnych ekspertów oraz opinii księży Kościoła Rzymskokatolickiego. Słowo sekta w polskich warunkach kulturowych ma wydźwięk pejoratywny. Naszym celem nie jest jakiekolwiek łamanie Ustawy o wolności sumienia i wyznania lecz ukazywanie mechanizmów manipulacji, niedomówień oraz prozelityzmu i zamazywania różnic między Kościołem Rzymskokatolickim a rożnymi organizacjami schizmatyckimi czy jawnie heretyckimi.
 2. Zgodnie z obowiązującym w Kościele Rzymskokatolickim Kodeksem Prawa Kanonicznego, ks. Adam Rosiek jest osobą ekskomunikowaną w oparciu o kan. 1382 KPK ze względu na fakt przyjęcia sakry biskupiej bez zgody papieża ( na podst. informacji udzielonych przez Sekretarza Biskupiego Archidiecezji Wrocławskiej. ) Jednocześnie zaznaczamy, iż sakramenty sprawowane przez księdza Adama Rośka są ważne ale niegodne. Papież Pius XII w encyklice „Mystici Corporis Christi” naucza, iż aby sakrament był godny, tj. aby przez osobę szafarza sakramentu działał Duch Święty, aby sprawowane sakramenty były źródłem łaski, aby kapłan działał w osobie Jezusa Chrystusa – in persona Christi — kapłan musi posiadać jurysdykcję: „Albowiem mocą władzy tzw. jurysdykcyjnej, z jaką Boski Odkupiciel posłał Apostołów w świat, jako Sam posłany był przez Ojca, on sam za pośrednictwem Kościoła chrzci, naucza, rządzi, rozwiązuje, związuje, składa ofiarę. Tym to powyższym wpływem całkiem wewnętrznym i wzniosłym, (…) Chrystus sam ożywia Kościół Boskim swym życiem, przenika całe Ciało jego Boską swą mocą, a poszczególne członki karmi i utrzymuje wedle miejsca, jakie w ciele zajmują, w podobny sposób, jak szczep winny zrośniętym z sobą latoroślom daje życie i urodzajność”Pius XII, Mystici Corporis Christi. 
 3. Ze względu na tytuł, z którego jurysdykcja pochodzi, dzielimy ją na zwyczajną, ordinaria i delegowaną, delegata:
  1. jurysdykcję zwyczajną (ordynaria) Jurysdykcja zwyczajna złączoną jest z urzędem mocą prawa, dlatego ten kto obejmuje urząd, staje się tym samem jej podmiotem. Jurysdykcja zwyczajna może być: 
  a. Własna (propria) — jeśli ktoś spełnia ją z urzędu i we własnym imieniu, 
  b. Zastępcza (vicaria) — gdy ktoś wykonuje ją wprawdzie mocą swego urzędu, lecz w zastępstwie innego. Władza zastępcza płynie z mocy samego prawa, dlatego wikariusz stanowi pod względem prawnym poniekąd jedną osobę z tym, kogo zastępuje. Władza zastępcza może być dana tylko do spełniania czynności kapłańskich lub duszpasterstwa (vicarii in divinis), albo do spełniania rządów (vicarii in jurisdictione) np. wikariusz parafialny i wikariusz kapitulny. 
  2. jurysdykcję delegowaną (delegata). Komu przysługuje władza zwyczajna, właściwa bądź zastępcza, może ją delegować w całości lub częściowo, o ile prawodawca wyraźnie tego nie zabrania, np. ani proboszcz ani penitencjariusz nie mogą delegować władzy do spowiadania. Delegacja ma miejsce gdy: a. władza jurysdykcyjna osobnym aktem zwierzchnika zostanie komuś zlecona. Nie jest ona związana z urzędem, lecz z oznaczoną osobą, której deleguje się jurysdykcję.
 4. Katolicki Kościół Narodowy ( Polski Narodowy Kościół Katolicki w USA i Kanadzie - Seniorat Misyjny w Polsce ) jest zarejestrowanym związkiem wyznaniowym i działa zgodnie obowiązującym prawem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Katolicki Kościół Narodowy nie pozostaje w łączności z Kościołem Rzymskokatolickim.


Warszawa, dn. 22 kwietnia 2017 r.
Stowarzyszenie "Effatha"

Komentarze

 1. Z tego, co się orientuję - pierwszą ekskomunikę ks.Rosiek zaciągnął na siebie w 2009 roku, kiedy porzucił Kościół Rzymskokatolicki i przystąpił do PNKK w RP.

  Druga sprawa: działalność bp.Rośka i Kościoła, na czele którego stoi - charakteryzuje manipulacja informacjami. Przykład: w opublikowanych nagraniach bp.Rosiek twierdzi, że może ściągnąć karę suspensy z każdego kapłana rzymskokatolickiego, który do KKN dołączy. Niestety nie ma takiego prawa, bo nie jest biskupem rzymskokatolickim.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nasze Stowarzyszenie nie jest w stanie ocenić na ile ks. Rosiek ma prawo ściągać suspensy czy nazywać siebie biskupem katolickim. Nasze Stowarzyszenie zajmuje się zagadnieniem każdego z Nowych Ruchów Religijnych czy sekt pod względem tego, na ile jest ono zagrażające jedności Kościoła Rzymskokatolickiego bądź na ile jego działalność jego destruktywna. Wspomnianymi przez Pana zagadnieniami zajmuje się Stolica Apostolska bądź Komisja Episkopatu Polski. Jeżeli posiada Pan materiały, na podstawie których można wywnioskować, iż ks. Adam Rosiek podejmuje kroki zagrażające jedności Kościoła, prosimy o przesłanie je na adres: info@effatha.org.pl - przekażemy je do oceny Dominikańskiemu Centrum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych.

   Usuń
  2. Rozumiem Państwa rezerwę i delikatność, ale sprawa w tym przypadku jest dość prosta.

   Kara suspensy (to tzw. kara naprawcza) ma na celu doprowadzenie do poprawy danego kapłana, którego postępowanie zostało przez jego ordynariusza uznane za szkodliwe i gorszące. Suspensa zawsze jest poprzedzona upomnieniem kanonicznym oraz postępowaniem, w ramach którego kapłan ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska i obrony. Jeśli suspendowany ksiądz podda się zarządzeniom swojego ordynariusza ( „odstąpi od uporu”) – może prosić o zwolnienie z kary.

   Kan. 1347 - § 2
   "Należy uważać, że od uporu odstąpił winny, który rzeczywiście żałował popełnienia przestępstwa, a ponadto odpowiednio naprawił szkody i zgorszenie lub przynajmniej poważnie to przyrzekł"

   Po pierwsze więc: na jakiej zasadzie bp. Rosiek: ek-ksiądz rzymskokatolicki, który przyjął sakrę bez pozwolenia papieża i zaciągnął na siebie karę ekskomuniki (jest poza wspólnotą Kościoła Rzymskokatolickiego) mógłby mieć prawo do ściągnięcia suspensy nałożonej na jakiegokolwiek księdza rzymskokatolickiego przez jego ordynariusza?

   Po drugie: KPK zakłada, że ściągniecie kary może nastąpić po wyraźnej skrusze ukaranego i naprawieniu błędów. Czy przejście suspendowanego księdza rzymskokatolickiego do innej wspólnoty, w tym wypadku Katolickiego Kościoła Narodowego można zakwalifikować, jako skruchę i obietnicę poprawy czy ewidentne wypowiedzenie swojemu ordynariuszowi nieposłuszeństwa?

   Usuń
  3. Koloru calej powyzszej argumentycji, dodaje jeden fakt. o ktorym mam wrazenie zapomnialo Stowarzyszenie Ruch Effatha a mianowiecie nie najwazniejsza jest kwestia legalnosci dziallanosci Adama Roska lecz waznosc jego sukcesjii apostolskiej. Jestem przekonany ze, to właśnie waznosc niepodwazalnosc sukcesjii postolkiej swiadczy o waznosci dzialalnosci Adama Roska i jego grupy. Nie ma dostepnego dokumentu o udzieleniu mu swiecen biskupich. Znikomej rangi powagi jest fakt, ze jego sukcesje potwierdza bloger. To podnosi range kompromitacji i lekcewazenia swiecen przez Roska.
   By być już calkowicie powaznym znawcy tematu zagadnien teologicznych naduzywania wladzy i funkcjii biskupa doskonale wiedza, ze najwekszym grzechem niezmywalnym jest grzech przeciw Duchowi Swietemu. Rosiek twierdzi, ze jest biskupem a w istocie nim nie jest. Ponadto ten gruech dotyczy wszystkich, którzy wiedza lub maja najmniejsza watpliwosc co do sakry biskupiej w tym przypadku Roska Adama, potwierdzaja i uczestnicza w jego pywatnych obrzedach sciagaja na siebie grzech przeciw Duchowi Swietemu.
   Dotyczy to także ksiezy, którzy watpili z jego sakry nadanej mu przez zone a niebawem wstapili w szeregi jego wspolnoty.
   Wiedza teologiczna Adama Roska jest również watpliwa i raczej nosi znamiona niezbyt fundamentalnej skoro pozwala on sobie na „poprawianie” waznie udzielonych swiecen kaplanskich dla osob lub osob, które wstepuja do jego grupy.

   Usuń
  4. Z informacji posiadanych przez nasze Stowarzyszenie wynika, iż święceń episkopatu udzielił mu bp Stanisław Sawicki, episcopus vagans, będący założycielem umieszczonego w naszej bazie danych Bractwa Kapłańskiego św. św. Cyryla i Metodego. W sieci bez problemu można znaleźć wideo z udzielanych przez niego święceń biskupich ks. Adamowi Rosiek.

   Usuń
 2. Szanowni Panstwo, doskonale wiemy kto udzielil święceń biskupich Adamowi Roskowi. Jednak pytanie dokladnie dotyczy, tego kto udzielil swiecen biskupich bratu szkolnemu Stanisławowi Sawickiemu?
  Na potwierdzenie tych swiecen wypowiadal się blooger. Niestety nie są dostepne zadne oficjalne dokumenty, potwierdzajace waznosc i linie sukcesji apostolskiej Sawickiego Stanislawa.
  Rozumiem, ze Panstwa stowarzyszenie takowe dokumenty zna i może to potwierdzic?

  Prosze o informacje z jakiego powodu i na czyja prosbe Panstwa stowarzyszenie tak bardzo zaangazowalo się w sprawy Adama Roska? Czy innymi legalnie dzialaljacymi wspolnotami koscielnymi, również planuja się Panstwo zajac z takim zaangazowaniem.

  Oraz, proszę o odpowiedz na podstawie oceny których niezależnych ekspertów oraz opinii których księży Kościoła Rzymskokatolickiego wydajecie Panstwo tak zangazowane i tendencyjne oswiadczenie. Warto zaprezentowac ekspertow.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 3. Co do ważności święceń, opieramy się tylko i wyłącznie na faktach, które są znane również Kościołowi Rzymskokatolickiemu. Opinie na ten temat nasi członkowie zasięgali m.in. w kurii wrocławskiej jak i elbląskiej. Organem który jest w stanie stwierdzić ważność święceń jest tylko i wyłącznie Stolica Apostolska - jeżeli ma Pan/Pani jakieś wątpliwości co do rzetelności naszych danych, prosimy o kontakt z w/w podmiotem.

  Jeżeli chodzi o kwestię zaangażowania w działalności ks. Adama Rośka, to warto zaznaczyć iż już w latach poprzednich Krucjata Wyzwolenia Człowieka w swoich wewnętrznych broszurach dystrybuowanych podczas chociażby letnich kolonii czy pieszych pielgrzymek informowała o działalności Katolickiego Kościoła Narodowego.

  Kolejna kwestią jest ocena ekspertów jak i kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego. Z posiadanych przez nas informacji, Kuria Wrocławska jasno stwierdziła, iż osoba ks. Adama Rośka jest ekskomunikowana w Kościele Rzymskokatolickim. Zgodnie z zamieszczonymi przez nas informacjami, współpracujemy m.in. z Dominikańskim Ośrodkiem Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach, Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana", Rycerstwem Niepokalanej oraz Zgromadzeniem Księży Werbistów.

  OdpowiedzUsuń